Vinterforanstaltning

Hvert år, fra 1. november – 31. marts, indføres der vinterbyggeri hos eurodan-huse. I en kontrakt står der, at ”almindelige vinterforanstaltninger” er inkl. i prisen.

Men hvad er det så?, hvornår kan du komme til at skulle betale penge selv, og giver det et dårligere byggeri? Det kigger vi nærmere på.

Vi har over 40 års erfaring med at bygge enfamiliehuse og vi har meget nøje beskrevne procedurer for, hvordan vi forholder os når vinteren sætter ind.

Så byg du trygt dit hus om vinteren – så kan du ofte flytte ind i det dejlige forår, og nyde den første tid i dit nye hus, når lyset kommer.

Vi holder dig i hånden igennem hele dit byggeforløb

Nej, du får ikke et dårligere byggeri, fordi vi bygger om vinteren

Almindelige vinterforanstaltninger.
Følgende tiltag er dikteret af Dansk Industri og er dem følger vi;
- Arbejdsbelysning
- Frostsikring af vandforsyning og afløb fra mandskabsskur
- Afdækning og beskyttelse af materialer mod nedbør og frost
- Transport-/frostsikring af opmuringsmørtel
- Transport-/frostsikring af beton. Generelt vintertillæg fra betonproducenten
- Afdækning, beskyttelse og frostsikring med vintermåtter af ny-udstøbt beton og ny-opført murværk
- Frostsikringsvæske til iblanding i opmuringsmørtel
- Etablering af afskærmning ved arbejdsområde
- Snerydning, grusning og afisning af stilladser, materialer m.v.
- Udlægning/afhentning af max. 12 stk. jernplader – køreplader til adgangsvej
- Afledning af overfladevand

Disse vinterforanstaltninger er indeholdt i kontrakten og betyder, at der ikke er forbundet yderligere omkostninger for dig som bygherre.

Eurodanhuse Safranvej6 11FEB21 9539

Vand på byggepladsen

Det skaber ofte usikkerhed, når der ses vand på den støbte bund eller andre steder på byggepladsen. Vandet gør dog ikke nogen forskel for byggeriet, og gør ingen skade på gulvvarmen.

Om vinteren fylder vi sprit i gulvvarmeslangerne, således at disse ikke sprænger, hvis der opstår frostvejr. Så snart fundamentet er støbt, tændes der for gulvvarmen for at booste hærdningsprocessen, som i vinterhalvåret går meget langsomt pga. de lave temperaturer. Hvis vi springer denne del over, risikerer vi, at gulvene ikke er tørre nok til, at vi kan lægge gulve.

Vinter Rødebær

Vi sikrer et tørt hus

Når huset er lukket, og der er kommet vinduer i, starter vi varmeblæserne, så vi sikrer et helt tørt hus, inden vi begynder på det indvendige arbejde.

Mht. vand på isoleringen, sker der ikke noget ved dette. Det er selvfølgelig en udfordring, hvis isoleringen bliver gennemblødt, omvendt er det en udfordring, som håndværkerne er opmærksomme på året rundt og ikke kun om vinteren.

Vinter Safranvej1

Særlige vinterforanstaltninger

Hvis der kommer mængder af sne og vedvarende frost, så har vi særlige vinterforanstaltninger;

- Levering af varm beton
- Opvarmet vand til opmuring
- El-, gas- eller olieforbrug til opvarmning af vand
- El-, gas- eller olieforbrug til opvarmning af mursten
- El-, gas- eller olieforbrug til ekstra opvarmning og udtørring
- Ekstra udlægning/afhentning af jernplader (ud over 12 stk. jernplader) eller
anden forstærkning af færdselsarealer
- Snerydning på grundarealet / byggefeltet

Vinter Træer

Ekstraordinære vinterforanstaltninger

Sidst, men ikke mindst, har vi de ekstra ordinære vinterforanstaltninger. Disse betales efter regning af bygherre og efter forudgående skriftlig aftale.

- Afdækning af byggefeltet med vintermåtter
- Optøning af jord/bund i byggefeltet
- Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund
- Opbrydning af frostskorpe
- Vinterforstærkning af færdselsarealer og materialeoplagsplads
- Afvanding/pumpning af nedbør og overfladevand fra udgravning

Eurodanhuse Safranvej6 11FEB21 9536

Udgifterne

Udgifter til særlige- og ekstraordinære vinterforanstaltninger betales af bygherre efter regning.
Bygherre vil altid blive kontaktet af byggelederen, hvis behovet for særlige eller ekstraordinære vinterforanstaltninger opstår.

Der er mulighed for at standse byggeriet, for at undgå at betale de ekstra udgifter det medfører. Dog skal man være opmærksom på, at en forsinkelse i forhold til den aftalte indflytningsdato dermed ikke kan udløse dagsbod.
Derudover skal en ny tidsplan planlægges og aftales.

Vinter Gran Frost
Eurodanhuse Safranvej6 11FEB21 9510

Book et uforpligtende møde med en byggerådgiver

Overvejer du at bygge nyt - måske i vinterhalvåret?

Kontakt os og få meget mere at vide.

Hvis du bygger hen over vinteren, får du glæde af dit nye hus til forår.

Trin 1 af 3

Trin 2 af 3

Trin 3 af 3

Jeg accepterer eurodan-huses privatlivspolitik, og ønsker at modtage relevant information fra eurodan-huse
(skal afkrydses for at modtage kataloget)